Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας.

Η εταιρεία πλέον κινείται με υψηλούς στόχους απελευθερώνοντας προσκλήσεις και ενεργοποιώντας προγράμματα όπως το Leader για την συνέχεια, με στόχευση να υπάρξει η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Δείτε το βίντεο του BEST TV: