Συνολικά ο όμιλος και η εταιρεία αποκόμισε έσοδα 135,6 εκατ. ευρώ.

Έξι φορές πάνω, σε σχέση με το 2021, κινήθηκαν πέρυσι τα έσοδα της ΤΕΜΕΣ, γνωστής στο ευρύ κοινό ως Costa Navarino, από την πώληση ακινήτων υπό κατασκευή. Συνολικά από την πώληση 41 ακινήτων υπό κατασκευή τα έσοδα ξεπέρασαν πέρυσι τα 34,345 εκατ. ευρώ από 5,466 εκατ. ευρώ το 2021 (28 ακίνητα υπό κατασκευή).

Συνολικά ο όμιλος και η εταιρεία αποκόμισε έσοδα 135,6 εκατ. ευρώ (αφορά έσοδα πλέον του ανταλλάγματος της διάθεσης των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου και της Εταιρείας σε εύλογη αξία) έναντι 95,9 εκατ. ευρώ το 2021 για τον όμιλο (αύξηση 41,4%), και 126,6 εκατ. ευρώ έναντι 69,7 εκατ. ευρώ το 2021 για την εταιρεία (αύξηση 81,7%).

Ειδικότερα η επιχειρηματική δραστηριότητα πώλησης κατοικιών (επενδυτικών ακινήτων) για τον όμιλο και την εταιρεία κυμάνθηκαν στο επίπεδο του 2021, ενώ οι δραστηριότητες και τα έσοδα στον τομέα υπηρεσιών και φιλοξενίας παρουσίασαν ανάκαμψη συνέπεια της αύξησης του τουρισμού και της πλήρης απελευθέρωσης των μέτρων ενάντια στην πανδημία Covid-19.

Σε ότι αφορά τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» λόγω της έκτασης και της φύσης των εργασιών για τη ριζική ανακατασκευή και δημιουργία ενός πολυδιάστατου προορισμού που θα φιλοξενεί νέες χρήσεις, προχώρησε σε παύση λειτουργίας του ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έλαβε υπόψη πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, και πρόσφερε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στους εργαζόμενους του ξενοδοχείου, το οποίο ολοκληρώθηκε την 31 Μαρτίου 2023. Η εταιρεία προχώρησε επίσης σε τροποποίηση σύμβασης ομολογιακού δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς επεκτείνοντας το πρόγραμμα αποπληρωμών και εκταμιεύοντας ποσό 100 εκατ. ευρώ στις 29 Σεπτεμβρίου του 2022. Στις 27 Απριλίου του 2022 ακυρώθηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρείας AZOV και η υπολειπόμενη απαίτηση απεικονίσθηκε στον Όμιλο αρνητικά στο αποτέλεσμα από την πώληση, ενώ στις 6 Σεπτεμβρίου του 2022 συστάθηκε η εταιρεία TVIC A.E. 100% θυγατρική της ΤΕΜΕΣ Α.Ε.

Αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 11,3 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 20,8 εκατ. ευρώ το 2021 σε επίπεδο ομίλου.

Επιπροσθέτως θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όμιλος ΤΕΜΕΣ και η Lamda Development S.A., στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη δύο σύγχρονων, πολυτελών ξενοδοχείων 5 αστέρων και των αντίστοιχων τουριστικών-οικιστικών συγκροτημάτων (branded residences) στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού προχώρησαν στα εξής:

  • Την 17 Φεβρουαρίου του 2023 η εταιρεία σύστησε την Belt Riviera Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία ελέγχεται κατά 70% από την ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και 30% από την Ελληνικό Μ.Α.Ε. 100% θυγατρική της Lamda Development S.A. To μετοχικό κεφαλαίο ανέρχεται σε 46,5 εκατ. ευρώ. Τον περασμένο Μάρτιο υπεγράφη η συμφωνία μεταξύ της Belt Riviera Α.Ε. και της Ελληνικό Μ.Α.Ε. για την απόκτηση εκ μέρους της πρώτης, ποσοστού 100% του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας επί ακινήτου έκτασης 80.011 τ.μ. στη Ζώνη Ανάπτυξης «ΠΜ-Α2» του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού–Αγίου Κοσμά, στο οποίο, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναπτυχθεί ξενοδοχείο 5 αστέρων με 160 δωμάτια, καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας, εγκαταστάσεις αναψυχής, καθώς και οικιστικό συγκρότημα 17 επώνυμων πολυτελών κατοικιών/διαμερισμάτων (branded residences).
  • Στις 17 Φεβρουαρίου του 2023 η εταιρεία σύστησε την Malt Riviera Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία ελέγχεται κατά 70% από την ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και 30% από την Ελληνικό Μ.Α.Ε. 100% θυγατρική της Lamda Development S.A. Το μετοχικό κεφαλαίο ανέρχεται 62,5 εκατ. ευρώ. Το Μάρτιο 2023 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Malt Riviera Α.Ε. και της Ελληνικό Μ.Α.Ε. για την απόκτηση εκ μέρους της πρώτης, ποσοστού 100% του δικαιώματος επιφανείας επί ακινήτου έκτασης 132.821 τ.μ. στη Ζώνη Ανάπτυξης «ΠΜ-Α1» του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού–Αγίου Κοσμά, στο οποίο, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναπτυχθεί ξενοδοχείο 5 αστέρων με 200 δωμάτια, καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας, εγκαταστάσεις αναψυχής, καθώς και οικιστικό συγκρότημα 49 επώνυμων κατοικιών/διαμερισμάτων (branded residences).
  • Στις 1 Ιουνίου του 2023 η θυγατρική εταιρεία του ομίλου TVIC Μονοπρόσωπη Α.Ε. σύστησε την κατά 100% θυγατρική Resiren Μεσιτική Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε. Σκοπός και αντικείμενο δραστηριότητας της θυγατρικής είναι η υπόδειξη ευκαιριών ή η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων, και εν γένει η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε αστικές συμβάσεις, εκτιμήσεων, επενδυτικών προτάσεων, σχεδίων ανάπτυξης και εκμετάλλευσης κλπ. για την αγοραπωλησία – μίσθωση και αξιοποίηση από την ίδια την εταιρεία ή από τρίτους γης και ακινήτων.
  • Τον περασμένο Αύγουστο του 2023 ξεκίνησε η λειτουργεία του ξενοδοχείου Mandarin Oriental στην περιοχή Navarino Bay.
  • Ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Ιονική Ξενοδοχειακαί επιχειρήσεις Α.Ε. εκταμίευσε τη δεύτερη δόση του ομολογιακού δανείου ύψους 20 εκατ. ευρώ.