Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, κατά την 5η/2024 συνεδρίασή του, ενέκρινε τη διενέργεια προκήρυξης για την πρόσληψη 7 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα προγράμματα «Άθληση για όλους» (δείτε ΕΔΩ).

Τονίζεται ότι η διαδικασία πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 (ΦΕΚ 461/Β’/14-2-2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για όλους».

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με το Οργανωτικό πλαίσιο προγραμμάτων Άθλησης για όλους (ΦΕΚ 461/Β’/14-2-2020) από Επιτροπή που αποτελείται από μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου.