Ο Δήμος Καλαμάτας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων που ασκεί, θα προβεί σε διανομή χοιρινού κρέατος για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων.

Οι ωφελούμενοι θα προκύψουν μετά από αξιολόγηση η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 16/11/2023 έως 01/12/2023.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (το έντυπο θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της εισόδου του ΚΤΙΡΙΟΥ Β, του Δημαρχείου).
  • Έντυπο Ε1 για το οικονομικό έτος 2022.
  • Εκκαθαριστικό για το οικονομικό έτος 2022.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.