Τρίτη , 16 Ιούλιος 2024

Μέτρα για τη Μείωση του Κόστους Διαβίωσης των Δημοτών Καλαμάτας

Τρία Μέτρα για τη Μείωση του Κόστους Διαβίωσης των Δημοτών Καλαμάτας (Τι; Γιατί; και Πώς;)
2023-05-29

Τι πρέπει να κάνουμε;

Γιατί χρειαζόμαστε τις ακόλουθες λύσεις;

 Πώς μπορούμε να το πετύχουμε εντός της επόμενης αυτοδιοικητικής περιόδου;

 Πρώτο Μέτρο

Τι; 82% μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος των δημοτών Καλαμάτας.

Γιατί; Επειδή το ενεργειακό κόστος είναι το μεγαλύτερο βάρος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή.

Πώς; Μέσω της ένταξης των τετραγωνικών στεγασμένης και επαγγελματικής στέγης σε ενεργειακές κοινότητες και μέσω της δωρεάν τοποθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ενεργειακά δέντρα & φωτοβολταϊκά) σε κάθε σπίτι, δημόσιο κτίριο και επιχείρηση με χρηματοδότηση από τα ακόλουθα 4 ευρωπαϊκά προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει κονδύλια μέσω της δημιουργίας προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Τα κονδύλια αυτά περιλαμβάνουν:

Α. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Το ταμείο αυτό παρέχει οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση των συνεπειών φυσικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων των καταστροφών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Β. Το Ταμείο Συνοχής: Αυτό το ταμείο στοχεύει στην ενίσχυση των περιφερειών και των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Η χρήση αυτών των κονδυλίων συχνά περιλαμβάνει επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες και μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Γ. Το Πρόγραμμα LIFE: Αυτό το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για περιβαλλοντικά και κλιματικά έργα που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία της φύσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Δ. Το Ταμείο Κλιματικής Αλληλεγγύης: Αυτό το ταμείο στοχεύει στην υποστήριξη των κρατών μελών που είναι πιο ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Παρέχει οικονομική ενίσχυση για την προσαρμογή στις αλλαγές του κλίματος και τη μείωση των εκπομπών αερίων.

Παράδειγμα: Κάποιος που πληρώνει σήμερα 200 ευρώ στη ΔΕΗ με την εφαρμογή του 1ου μέτρου δύναται να πληρώνει 36 ευρώ.

 Δεύτερο Μέτρο

Τι; Μείωση των δημοτικών τελών της ΔΕΥΑΚ κατά 70%.

Γιατί; Επειδή οι δημότες Καλαμάτας πληρώνουν υπερδιπλάσια τιμή για ύδρευση και αποχέτευση από τους πολίτες της Αθήνας. Επειδή ο νέος Δήμαρχος Καλαμάτας Χειλάς Παναγιώτης αντιλαμβάνεται την αυτοδιοίκηση με οικονομικούς, σύγχρονους και διεθνείς όρους.

Πώς; Μέσω της ενεργειακής κοινότητας υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερης από 5 kW ανά 100 τ.μ. στεγασμένης στέγης και από 10 kW ανά 100 τ.μ. επαγγελματικής στέγης. Η επιπλέον παραγωγή πράσινης ενέργειας δύναται να διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ μέσω telemetering. Τα ετήσια έσοδα από τη διαδικασία αυτή μπορούν να ξεπεράσουν για το Δήμο Καλαμάτας τα 22,500,000 ευρώ.

Παράδειγμα: Κάποιος που πληρώνει σήμερα 100 ευρώ στη ΔΕΥΑΚ με την εφαρμογή του 2ου μέτρου δύναται να πληρώνει 30 ευρώ.

 Τρίτο Μέτρο

Τι; Ανάπτυξη της Δημοτικής Περιουσίας για τη μείωση των δημοτικών τελών της ΔΕΥΑΚ κατά 20%.

Γιατί; Επειδή αυτός είναι ο μόνος δρόμος βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης του σύγχρονου δυτικού κόσμου.

Πώς; Μέσω της ανακατασκευής των δημοτικών κτιρίων και την ενοικίασή τους σε ιδιώτες και επιχειρηματίες για την άνθιση της ανταγωνιστικότητας και του εμπορίου στην πόλη μας.

Παράδειγμα: Κάποιος που πληρώνει σήμερα 100 ευρώ στη ΔΕΥΑΚ με την εφαρμογή του 2ου και του 3ου μέτρου δύναται να πληρώνει 10 ευρώ (μείωση 90%).

Δείτε επίσης εδώ

Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας σε συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια για τα Κέντρα Κοινότητας

Στην 1η συνάντηση εργασίας για την υλοποίηση των Πράξεων «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας» και «Συγκρότηση Νέων …