Υπεγράφη από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, σύμβαση για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή Συνδέσμων με το δίκτυο ύδρευσης Χρήση 2023-2024”, προϋπολογισμού 200.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2023 μελέτη και αφορά την κατασκευή παροχών ύδρευσης μετά από αίτηση των δημοτών της Καλαμάτας σε διάστημα δύο ετών. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους.

Οι παροχές που πρόκειται να κατασκευαστούν είναι:

  • 10 απλές παροχές παλαιού τύπου με Φ22 που προβλέπονται για τα δημοτικά διαμερίσματα
  • 310 παροχές νέας τεχνολογίας με Φ32 που θα εξυπηρετούν από δύο έως έξι υδρόμετρα
  • 35 παροχές νέας τεχνολογίας με Φ63 που θα εξυπηρετούν πάνω από έξι υδρόμετρα
  • 2 παροχή νέας τεχνολογίας με Φ90 για την τοποθέτηση υδρομέτρου 3’’

Οι παροχές νέας τεχνολογίας θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει ορίσει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ και θα τοποθετηθούν στην πόλη της Καλαμάτας.