Τρίτη , 16 Ιούλιος 2024

Γιατί πληρώνουν υψηλά τέλη οι δημότες Καλαμάτας;

 Το οικόπεδο της Μαραθόλακκας θα μπορούσε να απαλλοτριωθεί με ένα ποσό της τάξεως των 5,000 ευρώ το στρέμμα. Αντί αυτού οι πολίτες της Καλαμάτας πληρώνουν πάνω από 25,000 ευρώ σε ενοίκια κάθε χρόνο στον κουμπάρο του δημάρχου Θ.Βασιλόπουλου για το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται για πάνω από μια δεκαετία! Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Υπάρχουν και εργολαβίες του κουμπάρου του, του ίδιου ανθρώπου δηλαδή, μέσα στη Μαραθόλακκα οπότε μιλάμε για συνειδητή προσβολή του δημοσίου συμφέροντος για ίδιον όφελος. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Τα πλήρη στοιχεία βρίσκονται αναλυτικά και εγγράφως στην Εισαγγελία Καλαμάτας χρόνια τώρα. Ακολουθούν αναλυτικά όλα τα στοιχεία και οι εισηγήσεις του Θ.Βασιλόπουλου από το 2012. Έξω η βρωμιά της Μαραθόλακκας από την πολιτική ζωή της πόλης μας!

Xειλάς: Το χρονικό των σκουπιδιών της ΜαραθόλακκαςΜε αφορμή την κήρυξη για ακόμα μια φορά του Δήμου Καλαμάτας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τα σκουπίδια στη Μαραθόλακκα, ο δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Τζαμουράνη Παναγιώτης Χειλάς κάνει μια αναδρομή από το 2012 και μετά σχετικά με το φλέγον θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών στη Μαραθόλακκα, με αιχμές κατά του Δημάρχου Καλαμάτας.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΕΙΛΑΣ

Το Χρονικό των Σκουπιδιών της Μαραθόλακκας

 

  • 16 Mαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας – Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης 7/2012 – Απόφαση 102/2012: Εγκρίνεται η σύναψη χρησιδανείου µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του ιδιοκτήτη αγροτικής έκτασης του ΧΑ∆Α Μαραθόλακκας κ. Ιωάννη – Σώζων Ίσσαρη, διάρκειας είκοσι ετών, προκειμένου να ενταχθεί η αγροτική έκταση για αποκατάσταση στο Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013». Ο προαναφερόμενος ιδιοκτήτης είναι κουμπάρος του νυν δημάρχου κ. Βασιλόπουλου.

 

  • 22 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 30 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 και τον Ν. 4014/2011, α) στο Δήμο Καλαμάτας, για το χώρο διάθεσης απορριμμάτων στη θέση «Μαραθόλακκα» του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας». Πρόστιμο 5.700 ευρώ στο Δήμο Καλαμάτας (ΑΦΜ 997911992, ΔΟΥ Καλαμάτας), για το χώρο διάθεσης απορριμμάτων στη θέση «Μαραθόλακκα» του Δήμου Καλαμάτας Π.Ε. Μεσσηνίας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 106Α/18.10.1986) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25.4.02), και τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.09.2011), για έλλειψη περίφραξης, ακάλυπτα απορρίμματα και μεγάλο αριθμό δεμάτων (μπάλες) Α.Σ.Α. που είχαν διαρραγεί, καθώς και επειδή η θέση του μηχανολογικού εξοπλισμού της RAM (μονάδας διαχείρισης Α.Σ.Α.) καθώς και των προϊόντων και παραπροϊόντων αυτής δεν ήταν η προβλεπόμενη από την σχετ.(25) ΑΕΠΟ.

 

  • 10 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 30 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 και τον Ν. 4014/2011, α) στο Δήμο Καλαμάτας, και β) στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, για την Κινητή Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων (ΑΣΑ), που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στη θέση «Μαραθόλακκα» στην Τ.Κ. Καρβελίου του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας». Πρόστιμο 3.500 ευρώ για τη μη περίφραξη του χώρου και την ύπαρξη δύο σωρών οργανικού υλικού, σωρού δεματοποιημένου οργανικού υλικού, δύο πλατφορμών (φορτηγού) με ανακυκλώσιμα υλικά και δημιουργία σειράδιου κομποστοποίησης κατά παράβαση της σχετ.(15) ΑΕΠΟ.

  • 27 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης 05/2015 – Απόφαση 37/2015

ε ι σ η γ ο ύ µ α ι

την απευθείας ανάθεση των εργασιών µεταφοράς του υπολείµµατος της διαλογής των ανακυκλώσιµων υλικών συσκευασίας από το Κ.∆.Α.Υ. στη Μαραθόλακκα, µε τους ίδιους όρους του περσινού συµφωνητικού και για χρονικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της νέας ανάθεσης µετά από έρευνα της αγοράς. Το συνολικό ποσό θα προκύψει από το χρονικό διάστηµα που θα χρειαστεί µέχρι να εφαρµοσθεί η νέα σύµβαση και θα αναλογεί στο ποσό που αντιστοιχεί στις ηµέρες των µεταφορών δεδοµένου ότι η δαπάνη για το σύνολο του χρόνου είναι 20.000€ πλέον Φ.Π.Α.

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

  • 21 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας – Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης 13/2016 – Απόφαση 343/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού

 

εισήγηση για την 11η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2016

δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων 30.7326.17 με τίτλο «Εργασίες εκβραχισμού και εκσκαφών για τη δημιουργία γηπέδου στη Μαραθόλακκα» με ποσό 24.500 ευρώ και χρηματοδότηση από Δημοτικούς Πόρους (από τα τέλη που πληρώνουν οι δημότες). Το έργο θα συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019.

 

 

  • 23 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας – Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης 34/2017 – Απόφαση 628/2017

ε ι σ η γ ο ύ µ α ι

Την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση της απευθείας μίσθωσης του αγροτικού ακινήτου, ιδιοκτησίας Ίσσαρη Ιωάννη-Σώζοντος του Παναγιώτη που βρίσκεται στη θέση «Μαραθόλακκα» της Τοπικής Κοινότητας Καρβελίου του Δήμου Καλαμάτας, εμβαδού 7.120,85 τ.μ.,το οποίο συνορεύει προς βορράν με δασική έκταση και ιδιοκτησία του ιδίου στο βορειοδυτικό άκρο, προς ανατολάς με δασική έκταση και ιδιοκτησία του ιδίου στο νοτιοανατολικό άκρο.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

  • Μηνιαία μισθώματα Μαραθόλακκας Δεκέμβριος 2018, Ιανουάριος & Φεβρουάριος 2019:6.600 ευρώ σύνολο, 2.200 ευρώ το μήνα

  • Δεκέμβριος 2019, προσέξτε τα απαιτούμενα τετραγωνικά της προκήρυξης και την προϋπόθεση να εφάπτεται με τον χώρο διαχείριση απορριμμάτων (μόνο ένα οικόπεδο δύναται να εφάπτεται διαβάζοντας την εισήγηση του 2017 που βρίσκεται παραπάνω – μπορείς να μαντέψεις την ιδιοκτησία;)

Ο νυν δήμαρχος ήταν επί σειρά ετών υπεύθυνος αντιδήμαρχος στη διαχείριση απορριμμάτων στο δήμο Καλαμάτας.

 

Υ.Γ.1  Η αφαίρεση 2019 – 2011 μας κάνει 8.

 

Υ.Γ.2 Στους πόσους κουμπάρους συνέρχεται ο μέσος άνθρωπος και σοβαρεύεται στις πολιτικές του επιλογές;

Χειλάς Θ. Παναγιώτης

 

Δείτε επίσης εδώ

Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας σε συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια για τα Κέντρα Κοινότητας

Στην 1η συνάντηση εργασίας για την υλοποίηση των Πράξεων «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας» και «Συγκρότηση Νέων …