Κατόπιν δειγματοληψίας που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  σε συνεργασία με την Χημική Υπηρεσία Σύρου την 06/07/2023, γνωρίζουμε στους καταναλωτές ότι το δείγμα με τα στοιχεία «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με την εμπορική ονομασία «ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ» σε πλαστική συσκευασία των 5 λίτρων χωρίς να αναφέρεται από την ισχύουσα Νομοθεσία «η διεύθυνση του παρασκευαστή, ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στο εσωτερικό της Κοινότητας, ο αριθμός παρτίδας καθώς και ο αλφαριθμητικός κωδικός έγκρισης σε επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις συσκευασίας ελαίων», βρέθηκε σύμφωνα με τη σχετική γνωμάτευση του Γενικού Χημείου του Κράτους να είναι «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ» με ξένη προς το ελαιόλαδο λιπαρή ύλη. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από την υπηρεσία μας οι σχετικοί έλεγχοι στην αγορά.

Συνίσταται στους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ως άνω ελαιόλαδο να μη το καταναλώσουν.

πηγη  Agrocapital.gr