Από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμάτας, γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών και με στόχο την τήρηση σωστής οδικής συμπεριφοράς των οδηγών και των κανόνων ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς για την ακίνδυνη μετακίνηση, για την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών από τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024, η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας θα προβεί σε αυστηρούς ελέγχους και βεβαίωση αντίστοιχων παραβάσεων για:

α) κίνηση οχημάτων σε πεζόδρομους,

β) ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων,

γ) παράνομες σταθμεύσεις σε πεζόδρομους – πεζοδρόμια – ποδηλατοδρόμους – σε στάσεις Μ.Μ.Μ. και λοιπές παράνομες σταθμεύσεις.