Σε εξέλιξη είναι η υλοποίηση του έργου «Εργασίες ανακαίνισης καταστημάτων ΚΕΠ (στο πλαίσιο του έργου εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ)», με σκοπό την απόκτηση ενιαίας εταιρικής εικόνας με ενιαίο λογότυπο και νέο χρωματισμό σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και προβλέπει την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών μέσω αντίστοιχων εργασιών (ανακαινίσεις δαπέδων, φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, εγκατάσταση επιγραφών, κ.λπ.) στα πέντε ΚΕΠ που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο Δήμο Καλαμάτας.

Σημειώνεται ότι για να εκτελεσθούν οι απαιτούμενες εργασίες στο ΚΕΠ που στεγάζεται στο ισόγειο του ιστορικού Δημαρχείου Καλαμάτας, από τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και για όσο διάστημα χρειαστεί για την ολοκλήρωσή τους, οι υπηρεσίες του ΚΕΠ προσωρινά θα μεταφερθούν στο γραφείο Τουρισμού, επίσης στο ισόγειο του ιστορικού Δημαρχείου (είσοδος από Αριστομένους).