Το περιθώριό που έχουν οι υποψήφιοι λήγει στις 23:59 το βράδυ της 31ης Αυγούστου, δηλαδή απόψε, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, κι αν δεν κατορθώσουν να καταθέσουν επιτυχώς στο σύστημα τον συνδυασμό τους, τότε χάνουν το “τρένο” αυτών των εκλογών! Πρόκειται για μια διαδικασία – η ηλεκτρονική κατάθεση των υποψηφιοτήτων – που πραγματοποιείται πρώτη φορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς ως το 2019 η κατάθεση γινόταν με φάκελο και CD στα κατά τόπους Πρωτοδικεία.

Η διαδικασία θεωρείται περίπλοκη, η ψηφιακή εγγραμματοσύνη των υποψηφίων ίσως δεν επαρκεί και αυτό δημιουργεί προβλήματα, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, επειδή το σύστημα ελέγχει και την ποσόστωση των συνδυασμών σε γυναίκες, έχουν βρεθεί πολλοί υποψήφιοι δήμαρχοι να έχουν καταθέσει συνδυασμούς χωρίς το επαρκές ποσοστό γυναικών, με αποτέλεσμα να τρέχουν ακόμη και σήμερα, λίγο πριν κλείσει η πλατφόρμα στις 23:59, για να κάνουν συμφωνίες, να εκδώσουν δικαιολογητικά και να καταθέσουν το τελικό ψηφοδέλτιό τους.

Την ίδια στιγμή, παραμένει άγνωστο αν μετά τη λήξη της προθεσμίας το σύστημα του gov.gr θα ξεκλειδώσει, ώστε να γίνει γνωστό σε όλους τελικά είναι υποψήφιοι, που επισήμως κατέθεσαν συμμετοχή. Γύρω από αυτό το θολό τοπίο σε σχέση με τη γνωστοποίηση ή μη αμέσως μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας, οι υποψήφιοι, οι φορείς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης απευθύνονται στο υπουργείο Εσωτερικών για διευκρινίσεις.

Την ίδια ώρα, ο νόμος έχει προβλέψει ότι οι υποψήφιοι που θα αναμετρηθούν στην κάλπη της 8ης Οκτωβρίου επισήμως θα είναι εκείνοι που θα ανακηρυχθούν στις 10 Σεπτεμβρίου από τα κατά τόπου Πρωτοδικεία. Η 10η Σεπτεμβρίου είναι ως τώρα η μοναδική ημερομηνία που θα γνωρίζουμε τελικά ποιοι κατέθεσαν υποψηφιότητα και πόσοι είχαν τα κριτήρια να ανακηρυχθούν και επισήμως υποψήφιοι. Το παράδοξο είναι ότι η 10η Σεπτεμβρίου ακολουθεί την ημερομηνία της έναρξης της επίσημης προεκλογικής περιόδου, που ορίζεται η 7η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή η σφιχτή και επίσημη προεκλογική περίοδος άρχεται στις 7 Σεπτεμβρίου και θα χρειαστεί να περάσουν ακόμη 3 ημέρες για να μάθουμε και τους επίσημους υποψήφιους διεκδικητές Δήμων και Περιφερειών ανά τη χώρα από την ανακήρυξη των συνδυασμών από τα Πρωτοδικεία. Μέσα από την ανακήρυξη θα γίνει γνωστό και ποιοι κατέθεσαν, αλλά δεν κρίθηκαν υποψήφιοι λόγω κωλυμάτων ή άλλων προβλημάτων, όπως ελλείψεις πιστοποιητικών ή άλλων που δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα, με βάση τα όσα ορίζει ο νόμος.

Τρέχουν για την ποσόστωση

Η ανάρτηση των υποψηφιοτήτων γίνεται στην Ηλεκτρονική Πύλη Υποψηφίων του gov.gr με κωδικούς TAXISnet του υποψήφιου δημάρχου, ο οποίος θα πρέπει πρώτα να πληρώσει το e-paravolo περίπου 200 ευρώ, εν συνεχεία να επιλέξει την εγγραφή νέου συνδυασμού και να συνδεθεί με τους κωδικούς στην Ηλεκτρονική Πύλη. Τότε ορίζει συνδιαχειριστές για να αρχίσει η ανάρτηση κάθε υποψηφιότητας του συνδυασμού του, αναρτώντας σε pdf τα δικαιολογητικά. Όμως, για να υποβληθεί επιτυχώς στο σύστημα ο συνδυασμός, χρειάζεται να πατήσει και πάλι το “κουμπί” ο υποψήφιος δήμαρχος, που θα πρέπει να συνδεθεί και πάλι με κωδικούς TAXISnet. Αν πατήσει ο υποψήφιος δήμαρχος την ένδειξη για τελική υποβολή και είναι όλα καλά, τότε θα δει την ένδειξη “επιτυχώς”, ειδάλλως θα “κοκκινίσει” το σύστημα και θα βγάλει σφάλμα. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αναζητήσει ποιο πιστοποιητικό τίνος υποψηφίου υπολείπεται. Ταυτόχρονα όμως η Ηλεκτρονική Πύλη βγάζει ένδειξη και για την ποσόστωση. Δηλαδή, αν υποβληθεί συνδυασμός που υπολείπεται το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής γυναικών, τότε και πάλι το σύστημα βγάζει σφάλμα. Έτσι απλοποιείται και για τα Πρωτοδικεία ο έλεγχος για την ποσόστωση.

Όσα διευκρινίζονται από την εγκύκλιο 867: Περιορισμοί και απαγορεύσεις υποψηφίων στα ΜΜΕ

Διευκρινίσεις αναφορικά με τις εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων, τον έλεγχο αυτών, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023 παρέχονται με την Εγκύκλιο 867 του υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο παρέχονται, μεταξύ των άλλων, διευκρινίσεις αναφορικά με τα έσοδα και τις δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων, τις υποχρεώσεις τους ως προς τη διακίνηση και τη διαχείριση των οικονομικών τους και άλλα, συναφή με τα οικονομικά τους, θέματα. Επίσης επεξηγούνται οι απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση των συνδυασμών και των υποψηφίων, καθώς και ο προσδιορισμός του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών.

«1. Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο για το ζήτημα αυτό περιέχεται στον Ν. 3870/2010 “Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές” (Α’ 138).

2. Ως γενική αρχή ισχύει ότι δεν τίθεται κανένας περιορισμός για την προβολή δραστηριοτήτων, διαφήμισης κ.λπ. των υποψηφίων στον έντυπο Τύπο, με την επιφύλαξη βεβαίως των οικονομικών περιορισμών που υπάρχουν.

3. Δεν τίθεται επίσης κανένας περιορισμός στη δημοσίευση άρθρων, δηλώσεων ή ομιλιών, περιοδειών και άλλων προεκλογικών δραστηριοτήτων των υποψηφίων, καθώς και των θέσεων των συνδυασμών, στο διαδίκτυο, με δεδομένο ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν δημοσιογραφική ύλη. Φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπεριέχουν οικονομική συναλλαγή (απαγορεύεται από τον νόμο), κάτι που είναι αυτονόητο, αφού αποτελεί βασικό κανόνα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Επίσης, επιτρέπεται η αναμετάδοση δηλώσεων ή συνεντεύξεων από άλλους δικτυακούς τόπους, εφόσον υπάρχει η σχετική επισήμανση.

4. Δεν υπάρχει περιορισμός στα banners ή στο λοιπό διαφημιστικό υλικό που διακινείται μέσω διαδικτύου, υπό την επιφύλαξη βεβαίως της έκδοσης τιμολογίου και του υπολογισμού στις δαπάνες του συνδυασμού ή του υποψηφίου.

5. Αντίθετα με όλα τα προηγούμενα, οι εμφανίσεις των υποψηφίων περιφερειαρχών, δημάρχων, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στα πάσης φύσεως και κατηγορίας ραδιοτηλεοπτικά Μέσα και στο διαδίκτυο (εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων) υπόκεινται σε μια σειρά περιορισμούς που κατά βάση ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3870/10, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι περιορισμοί αυτοί είναι οι εξής:

α. Απαγορεύεται στους υποψηφίους η άμεση ή έμμεση παρουσίαση εκπομπών. Για τον χαρακτηρισμό προσώπου ως υποψηφίου εξετάζεται η με κάθε τρόπο δημόσια αναγγελία της υποψηφιότητάς του και δεν απαιτείται η επίσημη αναγγελία του κατά τους όρους του νόμου (Οδηγία ΕΣΡ).

β. Οι εμφανίσεις τους σε κάθε είδους εκπομπές περιορίζεται αριθμητικά ως εξής:

– Δύο (2) φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας.

– Μία (1) φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας.

– Μία (1) φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες.

6. Ως εμφανίσεις θεωρούνται:

– Οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων.

– Η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων.

– Η κάλυψη, κατόπιν αιτήματός τους, της προεκλογικής τους δραστηριότητας.

Δε θεωρούνται ως εμφανίσεις του υποψηφίου κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου οι εξής περιπτώσεις:

– Οποιαδήποτε εμφάνιση του υποψηφίου γίνεται με την τρέχουσα επαγγελματική του ιδιότητα, δε σχετίζεται με τις εκλογές και εφόσον δε μεταδίδεται συνέντευξή του ή δήλωσή του ή ομιλία του.

– Η στιγμιαία αναφορά του ονόματος ή η απεικόνιση του υποψηφίου, εφόσον δε μεταδίδεται συνέντευξή ή δήλωσή του ή ομιλία του.

7. Εξαίρεση από τον περιορισμό των εμφανίσεων, όπως προσδιορίζεται παραπάνω, αποτελεί η δυνατότητα των επικεφαλής των συνδυασμών να συμμετέχουν χωρίς περιορισμό σε εκπομπές με οργανωμένες συζητήσεις, εφόσον:

– Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών από το Πρωτοδικείο έχει διασφαλιστεί η συμμετοχή τριών (3) ακόμη συνυποψηφίων τους στις συζητήσεις αυτές.

– Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών απαιτείται η πρόσκληση για συμμετοχή των 2/3 τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων συνδυασμών.

– Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, μετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφαλής και των δύο συνδυασμών.

8. Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους περιορισμούς αυτούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο ΟΤΑ.

9. Εννοείται ότι για τις εμφανίσεις αυτές απαγορεύεται η καταβολή οιουδήποτε οικονομικού ανταλλάγματος. Τυχόν αποδεδειγμένη καταβολή επιφέρει την έκπτωση του αιρετού από το αξίωμα και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους του Μέσου.

10. Στους υποψήφιους που παραβιάζουν τους ανωτέρω περιορισμούς επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000 έως 100.000 ευρώ. Στους εκπροσώπους των Μέσων που παραβιάζουν τους περιορισμούς επιβάλλεται, με απόφαση του ΕΣΡ, πρόστιμο από 50.000 έως 150.000 ευρώ. Κάθε παράβαση θεωρείται αυτοτελής και επισύρει την αυτοτελή αντίστοιχα επιβολή του προστίμου».

Πότε αρχίζει η προεκλογική περίοδος;

Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4242/2014, ορίζεται ότι η προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3870/2010 είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών. Συνεπώς, για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές, το ανωτέρω χρονικό διάστημα αρχίζει από τις 8 Αυγούστου 2023.

Ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3870/2010, δηλαδή όσον αφορά στις εμφανίσεις των υποψηφίων στα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, προεκλογική περίοδος είναι το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, δηλαδή για την περίπτωση αυτή η προεκλογική περίοδος ξεκινάει από τις 7 Σεπτεμβρίου 2023.

Τι προβλέπεται για τα οικονομικά των εκλογών

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, η διακίνηση των εσόδων και δαπανών γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών (σε τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα), που τηρούνται στο όνομα του επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιου περιφερειάρχη ή δημάρχου ή του οριζόμενου διαχειριστή.

Η υποχρέωση τήρησης τραπεζικών λογαριασμών ισχύει και για τους υποψήφιους συμβούλους σε νόμιμα λειτουργούσες στη χώρα τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών, μέσω των οποίων θα διακινούνται τα έσοδα και οι δαπάνες του συνδυασμού και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Ειδικότερα:

– Τα έσοδα των συνδυασμών και των υποψηφίων, με την επιφύλαξη των εσόδων από εισιτήρια εκδηλώσεων, διακινούνται σε ποσοστό 100% του συνολικού ύψους τους μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

– Οι δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων διακινούνται ομοίως μέσω τραπεζικών λογαριασμών, σε ποσοστό 95% του συνολικού ύψους.

– Το ύψος του λογαριασμού δεν μπορεί να υπερβεί το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων.

Οι επικεφαλής των συνδυασμών ή οι οριζόμενοι από αυτούς διαχειριστές και οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τους λογαριασμούς αυτούς στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12, η οποία συνιστάται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να ασκήσει τα ελεγκτικά της καθήκοντα.

Οι Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών θα πρέπει να απευθύνονται στις οικείες τράπεζες, προκειμένου να διακριβώσουν την κίνηση των λογαριασμών των συνδυασμών και των υποψηφίων. Με σχετικό έγγραφο, ζητείται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να διευκολύνουν οι τράπεζες το έργο των Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

Με βάση τον πληθυσμό

Για τη διαχείριση των οικονομικών του συνδυασμού, ο επικεφαλής υποχρεούται να ορίσει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο και να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

Σημειώνεται ότι ο ορισμός διαχειριστή δεν είναι υποχρεωτικός μόνο σε ΟΤΑ μέχρι 10.000 κατοίκους. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν οριστεί διαχειριστής, ο επικεφαλής του συνδυασμού είναι εκ του νόμου προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση.

Η εξουσία του διαχειριστή ολοκληρώνεται το αργότερο εντός έτους από τη διενέργεια των εκλογών με την περάτωση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων και το κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού.

Οι υποψήφιοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των οικονομικών τους.

Οι συνδυασμοί οφείλουν να διαθέτουν ειδικό αυτοτελή Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Για τον σκοπό αυτό, ο επικεφαλής του συνδυασμού ή ο διαχειριστής υποβάλλει στην οικεία ΔΟΥ σχετική γραπτή δήλωση, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του συνδυασμού και το όνομα του επικεφαλής του.

Ο ΑΦΜ εκδίδεται στο όνομα του συνδυασμού και ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφερειακής και δημοτικής περιόδου, ενώ διακόπτεται σε περίπτωση μη ανακήρυξης του συνδυασμού.

Βιβλία εσόδων-δαπανών

Οι συνδυασμοί υποχρεούνται να τηρούν ειδικό απλότυπο βιβλίο εσόδων-δαπανών, το οποίο θεωρείται κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου από την Α’ ΔΟΥ της έδρας της οικείας Περιφέρειας ή του Δήμου.

Στο βιβλίο καταχωρίζoνται:

– Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες κατά την προεκλογική περίοδο,

– Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο ΑΦΜ και ο ΑΔΤ ή διαβατηρίου όσων καταβάλλουν στον συνδυασμό οποιοδήποτε ποσό,

– Το όνομα και ο ΑΦΜ του πολιτικού κόμματος ή/και του συνασπισμού κομμάτων που συνεισφέρει στον συνδυασμό οποιοδήποτε ποσό, και

– Τα ατομικά στοιχεία των προσώπων στα οποία καταβάλλεται οποιαδήποτε δαπάνη από τον συνδυασμό, δηλαδή ανεξαρτήτως του είδους της.

Για κάθε οικονομική συναλλαγή (έσοδο ή δαπάνη) μνημονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά. Αντίγραφο του βιβλίου αποστέλλεται εντός 30 ημερών από την ημέρα των εκλογών στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

Δημοσιότητα και διαφάνεια

Στο υπουργείο Εσωτερικών λειτουργεί Κεντρική Βάση Δεδομένων (“Διαφάνεια”), στην ιστοσελίδα της οποίας οι συνδυασμοί και υποψήφιοι αναρτούν τα έσοδα, τις δαπάνες τους και τα οικεία παραστατικά.

Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για συνδυασμούς και υποψηφίους σε Δήμους μέχρι 10.000 κατοίκους.

Οι επικεφαλής των συνδυασμών ή οι διαχειριστές τους οφείλουν, από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και το αργότερο μέχρι την ανακήρυξη συνδυασμών, να ζητήσουν ειδικό κωδικό πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων, προκειμένου να αναρτούν το σύνολο των εσόδων και των δαπανών που πραγματοποιούν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Η υποχρέωση ανάρτησης αφορά στα έσοδα και τις δαπάνες τόσο των συνδυασμών όσο και των υποψηφίων τους (περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων).

Η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης, η απόκρυψη ή παραποίηση των οικονομικών τους στοιχείων συνεπάγεται τις αντίστοιχες κυρώσεις ή ακόμη και έκπτωση του επικεφαλής και των υποψηφίων σε περίπτωση υπέρβασης των δαπανών τους κατά 1/3 του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου αυτών.

Τήρηση εσόδων-εξόδων

Οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι υποχρεούνται να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση εκλογικών εσόδων-δαπανών, τόσο για τους αντίστοιχους συνδυασμούς όσο και για λογαριασμό τους.

Τις ίδιες καταστάσεις οφείλουν να καταρτίσουν και όσοι από τους λοιπούς υποψηφίους:

α) Εξελέγησαν περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

β) Οι πέντε (5) πρώτοι αναπληρωματικοί των συνδυασμών.

γ) Όσοι τυχόν αναδειχθούν σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της περιφερειακής ή δημοτικής περιόδου και

δ) Οι συνδυασμοί και υποψήφιοι εις βάρος των οποίων έχει υποβληθεί καταγγελία για υπέρβαση του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων-δαπανών στην οποία μνημονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά και αναγράφονται το ονοματεπώνυμο όσων εισέφεραν οποιοδήποτε ποσό, καθώς και η συγκεντρωτική κατάσταση υποβάλλονται εντός τριάντα (30) ημερών από την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασμών και υποψηφίων από το οικείο Πρωτοδικείο, στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

Απαγόρευση χρηματοδοτήσεων

Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς περιφερειακούς και δημοτικούς συνδυασμούς και προς υποψήφιους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους από:

– Φυσικά πρόσωπα που είναι οφειλέτες των οικείων ΟΤΑ για ποσό άνω των 1.000 ευρώ.

– ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδρύματα.

– ΟΤΑ κάθε βαθμού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών.

– Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.

– Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπάλληλοι των οικείων ΟΤΑ ή των αντίστοιχων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών. Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη τραπεζικών δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων.

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, ορίζεται ως εξής:

– Η χρηματοδότηση των συνδυασμών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ.

– Το αντίστοιχο ποσό για τους υποψηφίους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

– Σε περίπτωση μη τήρησης των οικείων διατάξεων, προβλέπονται και οι αντίστοιχες κυρώσεις.

Το όριο των δαπανών

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών των υποψηφίων και συνδυασμών προσδιορίζεται βάσει του μόνιμου πληθυσμού της οικείας εκλογικής περιφέρειας (περιφερειακής ενότητας ή δήμου) του υποψηφίου και του αντίστοιχου συντελεστή, σύμφωνα με τις με αριθμ. 66365/07.08.2023 και 66331/07.08.2023 αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για τα παράβολα των υποψηφίων και τα έξοδα για τα ψηφοδέλτια δε συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασμών.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, είτε δημοτικών είτε περιφερειακών, το ανώτατο όριο δαπανών για τους δύο συνδυασμούς αυξάνεται κατά 10%.