Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Ευκαιρία ανάδειξης για το "Καλαματιανό μαντήλι"ΠΓΕ και για μη γεωργικά προϊόντα 


Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να επεκταθεί πέρα από τα γεωργικά προϊόντα και να περιλάβει τοπικά αγαθά και προϊόντα χειροτεχνίας βασισμένα στην παραδοσιακή τεχνογνωσία. Αυτό ζήτησε το ΕΚ με ψήφισμα που υιοθέτησε την περασμένη Τρίτη.
Μία τέτοια νομοθεσία θα στηρίξει την τοπική οικονομική ανάπτυξη, θα τονώσει τον τουρισμό, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θα συμβάλει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της παραδοσιακής τεχνογνωσίας.
«Χαιρετίζω τη στήριξη του ΕΚ για την προστασία της τοπικής τεχνογνωσίας. Η επέκταση της πανευρωπαϊκής προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων θα έχει οφέλη όχι μόνο για τους καταναλωτές αλλά και για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την απασχόληση και το εμπόριο. Τώρα είναι η σειρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναλάβει δράση, και εύχομαι να καταθέσει σύντομα νομοθετική πρόταση επί του ζητήματος αυτού», δήλωσε η εισηγήτρια Virginie Roziere (Σοσιαλιστές, Γαλλία).
Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 608 ψήφους υπέρ, 43 κατά και 43 αποχές.


Πρόσκληση για πανευρωπαϊκή 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
Το ψήφισμα καλεί την Επιτροπή να καταθέσει άμεσα νομοθετική πρόταση για την πανευρωπαϊκή προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, ώστε να συμπεριλάβει τα τοπικά αγαθά και τα προϊόντα χειροτεχνίας. Ο δεσμός με τον τόπο παραγωγής είναι κομβικής σημασίας για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση μιας τεχνογνωσίας και η αναγνώριση της ποιότητας, της αυθεντικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.
Συμβάλλοντας στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της παραδοσιακής τεχνογνωσίας, ένα πανευρωπαϊκό σύστημα προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στις περιφέρειες της ΕΕ. Θα επιτρέψει, επίσης, στα κράτη της Ε.Ε. να απολαμβάνουν την ίδια προστασία για τα προϊόντα αυτά και εκτός της Ε.Ε., στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων.
Το σύστημα αυτό θα δώσει στους καταναλωτές αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής των αγαθών και θα τους βοηθήσει να κάνουν καλύτερα ενημερωμένες επιλογές, εξαλείφοντας τη σύγχυση που προκαλείται από παραπλανητικές ονομασίες ή περιγραφές. Θα βοηθήσει, επίσης, στην καταπολέμηση της παραποίησης, της απατηλής χρήσης των ονομασιών γεωγραφικής προέλευσης και άλλων αθέμιτων πρακτικών.


Ενιαίο ευρωπαϊκό 
σύστημα καταχώρησης
Το ΕΚ προτείνει οι παραγωγοί, οι ενώσεις τους και τα εμπορικά επιμελητήρια να είναι οι φορείς στους οποίους θα επιτραπεί κατ’ αρχήν να ζητούν την καταχώριση μιας γεωγραφικής ένδειξης μη γεωργικών προϊόντων. Ζητεί ακόμη από την Επιτροπή να προτείνει τον πλέον αποτελεσματικό, απλό, χρήσιμο και προσιτό μηχανισμό για την καταχώριση των προϊόντων και υποστηρίζει ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να περιορίσει το κόστος και την διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις.
Οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι τα ονόματα και τα σήματα που υποδεικνύουν τον τόπο προέλευσης των προϊόντων. Συχνά συμβολίζουν την παραδοσιακή τεχνογνωσία και την τοπική κουλτούρα και οι ονομασίες τους χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από ανταγωνίστριες εταιρείες.
Ωστόσο, ενώ για την προστασία των προϊόντων διατροφής υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, κάτι αντίστοιχο δε συμβαίνει για τα μη γεωργικά προϊόντα (μόνο 15 κράτη μέλη προστατεύουν αυτά τα προϊόντα στις χώρες τους).
Για αυτό και στις 15 Σεπτεμβρίου, η επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του ΕΚ στήριξε ψήφισμα για την επέκταση της αναγραφής γεωγραφικών ενδείξεων και στα βιομηχανικά προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εντοπίσει περισσότερα από 800 προϊόντα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
Για την εισηγήτρια Virginie Roziere, οι νέοι αυτοί κανόνες θα μπορούσαν "να κάνουν αυτά τα προϊόντα πιο ελκυστικά στους καταναλωτές, καθώς ο τόπος καταγωγής και τα ειδικά χαρακτηριστικά θα είναι εγγυημένα, ενώ θα επιτρέψει στους παραγωγούς να αυξήσουν τη προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους".
Η δημιουργία ευρωπαϊκής νομοθεσίας θα μπορούσε επίσης, "να δημιουργήσει θέσεις εργασίας στους τόπους παραγωγής, που συχνά βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές".
ΠΗΓH: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, olivenews.gr

 
z